PERSVERKLARING 12 MAART 2023

N.a.v. het verschenen artikel in de Volkskrant over de cultuur op de redactie bij NOS Sport, waarin ook ik als “echtgenote van” word opgevoerd zie ik mij thans genoodzaakt publiekelijk te reageren. Er staan namelijk een aantal onjuistheden in het artikel die ik bij deze wil rechtzetten.
De bewering dat ik niet met de Volkskrant wilde praten is onvolledig en daardoor niet juist.
Ik heb getracht om met de Volkskrant in gesprek te gaan, hiertoe is door mijn advocaat een afspraak gemaakt.
Het oneigenlijke argument waarmee zij deze afspraak met mijn advocaat annuleerden heeft mij mede doen besluiten om hun vragen die ze op vrijdag per mail hadden gestuurd niet te beantwoorden. De details hierover kunnen worden opgevraagd bij mijn advocaat.

Mijn dochter, die zelf tien jaar bij NOS-sport heeft gewerkt, heeft hierna besloten om, via onze advocaat, wel een uitgebreide brief met wezenlijke informatie over de affaire en de vergaande gevolgen daarvan aan de Volkskrant te sturen. Alles wat in die brief stond is uit het artikel van de Volkskrant gehouden.  Hiermee is wezenlijke informatie bewust uit het artikel gehouden. Het beantwoordde niet aan de framing die in het artikel is toegepast.
Na inzage van het artikel, voor dat deel waar het mijn echtgenoot betrof, heb ik vervolgens via mijn advocaat uiteindelijk toch per mail gereageerd. Ook deze mail bevatte wezenlijke informatie die een ander licht op de affaire liet zien en ook hier is niets mee gedaan.

Mijn man en ons gezin raakt dit allemaal zeer, zowel mentaal als fysiek. Ik wil mij op dit moment hard maken voor mijn gezin en man. Ik vind het heel erg dat wij de wond die wij 15 jaar geleden als gezin hebben weten te helen nu, door een publiekelijk volkomen onjuiste verslaglegging, opengereten zien. “Nieuws” dat in zekere zin gerecycled is aangezien de affaire/buitenechtelijke relatie al eerder de pers heeft gehaald.
“Nieuws” dat nu in een context wordt geplaatst van een cultuur waarbij grensoverschrijdend gedrag eerder norm dan de uitzondering zou zijn en daardoor zo uit context wordt geplaatst dat dit zonder meer beschadigend is voor mij, mijn man en mijn kinderen.

Ik houd dit statement, mede gezien het feit dat het met de gezondheid van mijn man door deze onjuiste berichtgeving en met name de gevolgen daarvan niet goed gaat, inhoudelijk verder kort.
Er was sprake van een affaire in een periode dat het niet goed ging met Tom. Dat was een wederkerige relatie waarbij ook de jonge vrouw initiatieven nam en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid berichten aan mijn man verstuurde.
Toen mijn man zelf de relatie beëindigde en daarvan eigener beweging melding deed aan de hoofdredactie ervaarden wij een reeks van incidenten waardoor wij als gezin gedurende een langere periode bescherming kregen van de politie.

Meer dan dat wil ik daar niet over kwijt. Dit om de privacy van mijn gezin en die van de destijds jonge vrouw te beschermen. Ik vraag u dat te respecteren.
Ik heb mij zelf ingezet om binnen het medialandschap tot een cultuuromslag te komen.
Veiligheid en zorgvuldigheid van processen en werken aan een cultuuromslag vragen om leren luisteren naar elkaar. Dat is wat ik hier heb gemist.

Het beschrijven van personages op de wijze zoals dat door de Volkskrant is gebeurd, en het vervolgens – als gevolg van het huidige maatschappelijke klimaat – afschrijven van diezelfde personages dragen niet op een constructieve wijze bij aan het maken van de cultuuromslag die ook ik zo nodig vind.

Wij zijn allemaal de cultuur. Ook de Volkskrant.
Fouten moet iedereen kunnen maken.
Het gaat erom dat we ervan leren.
Ik zal de komende week, zelf mijn moment kiezen om naar voren te komen.
Wel meld ik nu al dat ik per direct zal terugtreden als voorzitter van Mores.

Amsterdam, 12 maart 2023

Janke Dekker